Home > Sprzęt turystyczny i wypoczynkowy > Butle gazowe na propan-butan > Porady / serwis / napełnianie

Jak prawidłowo korzystać z butli gazowych?

serwisPoradnik Pana Mietka, czyli jak bezpiecznie korzystać z butli

Butle gazowe z pewnością ułatwiają nam życie. Jednak abyśmy mogli długo się nimi cieszyć musimy znać zasady bezpiecznego z nich korzystania: odpowiedniego doboru, warunków napełniania i transportu, przechowywania i prawidłowego podłączenia.


Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z butli gazowych

Napełnianie butli

  • Butle gazowe można napełniać tylko do 85% pojemności

- dlatego najbezpieczniej jest napełniać butlę w legalnych rozlewniach gazu (jeśli chcemy zachować nową butlę) lub wymieniać butle na już napełnione. Napełnianie butli na stacjach paliw, z dystrybutorów gazowych, bardzo często powoduje przepełnienie butli, a to może doprowadzić do wybuchu gazu.

  • Butli gazowych NIE WOLNO narażać na temperaturę powyżej 35°C

- to ogromnie ważne, gdyż gaz znajdujący się w butli ma dużą rozszerzalność cieplną – podniesienie temperatury gazu o 1 stopień zwiększa ciśnienie o 7 atmosfer – dlatego musi pozostać w butli minimum 15% wolnego miejsca, które “przyjmie” nadmiar ciśnienia. Jeśli butla będzie przeładowana lub narażona na wyższą temperaturę, to mimo tego, iż butle stalowe wytrzymują ciśnienie kilkunastu atmosfer, może dojść do wzrostu ciśnienia wewnątrz butli i rozerwania jej, a tym samym do wybuchu gazu.

Transport

  • Butle gazowe powinny być przewożone w pozycji pionowej (zaworem butli do góry) oraz zabezpieczone przed przewróceniem się. Butlami nie można rzucać, ani też uderzać innymi przedmiotami. Należy zwracać szczególną uwagę na uszkodzenia mechaniczne, gdyż mogą one spowodować zmniejszenie odporności butli na ciśnienie, a tym samym mogą doprowadzić do wybuchu gazu.

Przechowywanie

  • Butle gazowe napełnione gazem powinny być przechowywane w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli nie są podłączone do urządzenia nie mogą stać w pomieszczeniach mieszkalnych.
  • Nie można ich stawiać blisko otwartych źródeł ognia, urządzeń elektrycznych (ryzyko iskrzenia, co przy ewentualnej nieszczelności może doprowadzić do wybuchu gazu) – w tym gniazdka wtykowe (kontakty), włączniki elektryczne, liczniki i inne urządzenia elektryczne.
  • Napełnionych butli nie należy przechowywać w piwnicy czy garażu poniżej poziomu podłoża – propan-butan jest cięższy od powietrza, a więc w przypadku nieszczelności butli będzie się gromadzić przy podłodze, tworząc łatwopalną mieszankę.

Użytkowanie

  • Temperatura otoczenia dla butli napełnionych gazem musi być wyższa od 0oC.
  • Butle należy podłączać do urządzeń za pomocą atestowanych węży do gazu płynnego. Maksymalna długość węża to 3m.
  • W Polsce ciśnienie w butlach gazowych wynosi 37 kPa. Należy więc pamiętać o tym, aby dokładnie sprawdzić jakie ciśnienie jest wymagane w podłączanym urządzeniu. W każdym przypadku należy odpowiednio dopasować reduktor.

Najczęstsze pytania

  • Czy mogę podłączyć niemiecki grill do polskiej butli?

Tak, można podłączyć taki grill, a także inne urządzenia. Trzeba jednak sprawdzić na jakim ciśnieniu urządzenie ma pracować i zaopatrzyć się w odpowiedni reduktor.

Interesuje Cię ten produkt? Potrzebujesz fachowej porady?
Interloop.pl albo Interloop.pl


Wyślij zapytanie
Dotyczy produktu Jak prawidłowo korzystać z butli gazowych?
Twoje imię i nazwisko
Twój adres e-mail
Twój nr telefonu
Treść zapytania