Home » Instalacje dla budownictwa » Instalacje dla domu » Ogrzewanie » Ekologiczne i odnawialne źródła energii » Pompy ciepła »

Pompy ciepła

INTERLOOP Pompy ciepła DIMPLEX

Dlaczego pompa ciepła?

 

Wysoki udział konwencjonalnych paliw w naszym zaopatrzeniu w energię negatywnie wpływa na nasze środowisko naturalne. Podczas spalania wydalane są duże ilości szkodliwych substancji, takich jak dwutlenek siarki i tlenek azotu. Ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy konwencjonalnych paliw przyczynia się w zasadniczy sposób do zanieczyszczania środowiska naturalnego, ponieważ nie mogą być stosowane kosztowne metody oczyszczania spalin, jak to ma miejsce w nowoczesnych elektrowniach. Z powodu ograniczonych zasobów ropy i gazu wysoki udział tych tradycyjnych paliw w naszym zaopatrzeniu energetycznym jest problematyczny. Sposób wytwarzania prądu elektrycznego zmieni się w przyszłości w kierunku wykorzystania alternatywnych źródeł energii lub innych nowoczesnych metod. Stosując pompę ciepła do wytwarzania ciepła przyczyniamy się automatycznie do tego perspektywicznego rozwoju.

Co robi pompa ciepła?

Pompa ciepła jest “urządzeniem transportowym”, które darmowe ciepło z naturalnego środowiska doprowadza do górnego źródła ciepła.

Jak pompa ciepła przekształca ciepło z niższego na wyższy poziom temperatury?

Zmagazynowana energia w otoczeniu – warstwach powierzchniowych, wodzie (np. wodzie gruntowej) i powietrzu (np. powietrzu atmosferycznym) – zostaje przez pompę odprowadzona i wraz z ciepłem z energii napędowej doprowadzonej do pompy oddana do obiegu ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Ciepło nie może samorzutnie przepływać z ciała zimniejszego do cieplejszego. Płynie zawsze z ciała o wyższej temperaturze do ciała o niższej temperaturze (druga zasada termodynamiki). Dlatego pompa ciepła do doprowadzenia energii górnego źródła ciepła, potrzebnej w urządzeniach centralnego ogrzewania lub instalacji ciepłej wody, musi dodać kosztownej energii – np. prądu z silnika napędowego – do pobranej energii cieplnej z otoczenia. Właściwie pompa ciepła pracuje jak lodówka to znaczy na bazie tej samej techniki, ale z przeciwnym wykorzystaniem. Wyciąga z chłodniejszego otoczenia ciepło, które może być wykorzystane do centralnego ogrzewania lub do instalacji ciepłej wody.

Pompy typu POWIETRZE – WODA

W powietrzu znajduje się dużo energii. Pompy ciepła Dimplex typu powietrze/woda wykorzystują to źródło energii, które nie musi być wcześniej zagospodarowane. Używają bezpłatnej energii powietrza zewnętrznego – z wysoką efektywnością i dużą wydajnością do -200C.

Ponieważ źródło ciepła jest już wbudowane, a powietrze jest wszędzie, nakłady konstrukcyjne i finansowe przy zastosowaniu pompy ciepła Dimplex typu powietrze/woda są bardzo niewielkie.

Pompy ciepła typu powietrze/woda do instalacji zewnętrznej – ciepłe komponenty zasobnika wody ciepłej i zbiornika buforowego są umieszczone w budynku, zaś sama pompa na zewnątrz.

Pompy typu SOLANKA – WODA

Energia grzewcza z ogrodu

Pompy ciepła Dimplex typu solanka/woda pobierają większość koniecznej energii grzewczej ze zgromadzonej w gruncie energii słonecznej.

W celu trwałego pobierania energii z gruntu mamy do dyspozycji dwa systemy: kolektory ziemne składają się z giętkich rur PE, które zostają ułożone w ogrodzie na głębokości ok. 1,20 m – w tych wężownicach rurowych krąży mieszanka z wody i środka ochrony antyzamrożeniowej, tak zwana solanka. Wymagana powierzchnia kolektora zależy w pierwszej linii od mocy grzewczej pompy ciepła. Jeżeli nie ma wystarczającej ilości powierzchni do układania rur lub też zachodzi konieczność dodatkowego chłodzenia, to wtedy należy wykorzystać głębokość – za pomocą pionowej sondy ziemnej.

Pompy ciepłej wody użytkowej

Idealne dla domków jedno-i dwurodzinnych.

Pompy ciepła podgrzewania ciepłej wody firmy Dimplex zaopatrzą Państwa dom lub mieszkanie w ciepłą wodę – niezależnie od istniejącego systemu ogrzewania. Szczególną cechą pomp ciepła firmy Dimplex jest wykorzystanie przy tym w 70% bezpłatnej energii – jest to energia ciepła z powietrza otoczenia oraz ciepło odpadowe.

Miejsce instalacji jest do wyboru, idealne jest bezmroźne pomieszczenie piwniczne.

Temperatura zasysanego powietrza powinna znajdować się przy tym w zakresie od +8°C do +35°C.

Pompy ciepła ogrzewania ciepłej wody AWP 30HLW, BWP 30H oraz BWP 30HLW z możliwością przyłączenia kanałów powietrznych do uniwersalnego wykorzystania ciepła odpadowego pobierają swoją energię grzewczą z powietrza otoczenia oraz z ciepła odpadowego przyrządów (np. kotła grzewczego), Idealna temperatura zasysanego powietrza wynosi 15°C.

Inteligentne sterowanie pompami ciepła do grzania i chłodzenia.

Wszystko pod kontrolą – za pomocą menedżera pompy ciepła. Z menedżerem pompy ciepła (WPM 2004 plus) zintegrowany jest regulator ogrzewania, który reguluje, steruje i nadzoruje kompletną pompę ciepła obiegu grzewczego w zależnie od tem­peratury zewnętrznej. Pompa ciepła, pompa studniowa, solankowa, grzewcza i ciepłej wody, silnik mieszacza oraz drugie źródło ciepła są bez wyjątku sterowane automatycznie przez WPM 2004 plus. Programowany management obciążenia dla ogrzewania i ciepłej wody jest nastawiany na potrzeby indywidualne i dba o wysoki komfort dobrego samopoczucia przy jednoczesnej oszczędności energii. WPM 2004 nadaje się uniwersalnie do zastosowania w monowalentnych, monoenergetycznych i biwalentnych systemach grzewczych.