Home » Instalacje dla budownictwa » Instalacje dla domu » Ogrzewanie » Gaz ziemny i LPG »

Gaz ziemny i LPG

Ogrzewanie gazowe

Jedną z metod ogrzewania domów jest ogrzewanie gazowe. W tym przypadku dom ogrzewany jest gazem, oczywiście po przejściu odpowiednich czynności w specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach: głównie kotłach, piecykachgazowych i innych.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest jednym z najpopularniejszych paliw dla domowych instalacji grzewczych, jako że gaz ziemny w Polsce jest rozprowadzany dość rozbudowaną siecią gazociągów. Oczywiście nie do każdego miejsca dociera ten gazociąg , ale w obszarach zwartej zabudowy jest dość dobrze dostępny. Istotne są trzy najważniejsze zalety ogrzewania gazowego:

  • Gaz ziemny jest relatywnie tani,
  • Paliwo może być spalane bardzo efektywnie w nowoczesnych gazowych urządzeniach grzewczych,
  • Paliwo, którego użycie jest niemal bezobsługowe.

Gaz propan-butan

Nie wszędzie można i opłaca się budować sieć gazu ziemnego. Jednym z rozwiązań jest wtedy zainstalowanie zbiornikowa na gaz płynny, czyli montaż zbiornika na gaz płynny propan butan (lub sam propan).
Gaz płynny jest magazynowany w zbiornikach gazowych umieszczanych na terenie posesji. Wybór wielkości zbiornika na gaz uzależniony jest od indywidualnych potrzeb energetycznych użytkownika, a jego rodzaj od preferencji klienta i uwarunkowań terenu.

Normy i przepisy

Należy pamiętać, że gazowe urządzenia grzewcze można instalować w pomieszczeniach spełniajacych obowiązkowe normy dotyczące wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania. Warunki te określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.), w Polskich Normach i przepisach odrębnych oraz instrukcji montażu dołączonej do konkretnego modelu z wymaganiami i zaleceniami producenta.

Rodzaj pomieszczenia a rodzaj urządzenia grzewczego

Urządzenia (kotły, podgrzewacze wody, piecyki) z otwartą komorą spalania nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych. Ich montaż odbywa się zazwyczaj w  pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniach mieszkalnych można instalować urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych. Kotły gazowe mogą być montowane tylko w pomieszczeniach, nieprzeznaczonych „na stały pobyt ludzi”, czyli w takich, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa nie dłużej niż 4 godziny.

Wielkość pomieszczenia

Pomieszczenie powinno mieć co najmniej 2,2 m wysokości. Wyjątkiem są tu budynki jednorodzinne, mieszkalne w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, wzniesione przed 15 grudnia 2002 r., w których dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m.

Kubatura pomieszczenia, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe z otwartą komorą spalania nie może być mniejsza niż 8 m³ a dla  urządzeń z zamkniętą komorą spalania nie mniejsza niż 6,5 m³ dla .

Wentylacja

W pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie gazowe musi mieć zapewnioną odpowiednią wentylację. Pomieszczenie z urządzeniem gazowym musi posiadać umieszczoną pod sufitem kratkę wywiewną o przekroju 200 cm² i niezamykany bezpośrednio z zewnątrz otwór nawiewny o powierzchni 200 cm². W przypadku, gdy pomieszczenie znajduje się wewnątrz budynku i nie ma ściany zewnętrznej, dopuszczone jest wykonanie jednego otworu nawiewnego bezpośrednio z zewnątrz w sąsiednim pomieszczeniu i drugiego otworu między tymi pomieszczeniami (ale obydwa po 200 cm²). Wykonuje się również niezamykane otwory w drzwiach, ale ich sumaryczny przekrój otworów powinien wynosić 200 cm².

Należy pamiętać o tym, że przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć przekrój co najmniej 0,016 m², a najmniejszy wymiar przekroju powinien mieć co najmniej 0,1 m². Nie wolno zastosować indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych, a także mechanicznej wentylacji w pomieszczeniu z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin (otwarta komora spalania). Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej zrównoważoną lub nadciśnieniową jest dozwolone.

Kotły c.o.

Gazowe kotły c.o. to wygodny i łatwy w montażu oraz obsłudze systemem grzewczym zapewniający ciepło domach i mieszkaniach z centralnym ogrzewaniem.  Kotły są oszczędnymi i bezpiecznymi urządzeniami grzewczymi.  Przy wybieraniu kotła gazowego trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to,  jakiej mocy urządzenie jest potrzebne. Wszystko zależny od powierzchni pomieszczeń które chcemy ogrzać oraz stopnia ich izolacji. Kotły gazowy można również wykorzystywać do podgrzew...czytaj dalej...

Grzejniki z odprowadzeniem spalin przez ścianę

Gazowe ogrzewacze z odprowadzeniem spalin przeznaczone są do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń. Dzięki mało wymagającej instalacji są idealne do ogrzewania mieszkań, domów, domków letniskowych, dacz, sklepów, biur, pracowni, warsztatów itp. Ogrzewacze mogą zastąpić tradycyjną instalację grzewczą, wymagającą dużych nakładów finansowych na budowę instalacji C.O. ( kocioł, grzejniki, rury, zawory itd., a w niektórych przypadkach budowa nowego kanału spalinowego i went...czytaj dalej...

Piecyki i promienniki gazowe na butlę

Piecyki gazowe są urządzeniami zasilanymi jedynie gazem propan-butan z typowych butli domowych 11 kg. Urządzenia te posiadają zapłon iskrowy. Z reguły ich moc grzewcza jest regulowana. Ze względu na brak możliwości odprowadzenia spalin piecyki gazowe mogą być użytkowane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub wietrzonych. Piecyki gazowe są idealne do ogrzewania niewielkich pomieszczeń. Zaletą tych urządzeń jest m.in. to, ze są lekkie a cena zakupu i eksploatacji jest stosun...czytaj dalej...

Nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin

Nadmuchowe nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin to urządzenia, w których następuje proces spalania w otwartej komorze spalania, a powietrze zasysane przez wentylator miesza się z ciepłem i jako gorące jest wydmuchiwane z nagrzewnicy. W zależności od rodzaju nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym gazem propan-butan (LPG)....czytaj dalej...

Nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin

Nadmuchowe nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin to urządzenia grzewcze, w których następuje proces spalania w otwartej komorze spalania, a powietrze zasysane przez wentylator miesza się z ciepłem i jako gorące jest wydmuchiwane z nagrzewnicy. W zależności od rodzaju nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym gazem propan-butan (LPG)....czytaj dalej...