Home » Instalacje dla budownictwa » Instalacje dla domu » Ogrzewanie » Gaz ziemny i LPG » Nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin »

Nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin

Nadmuchowe nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin to urządzenia, w których następuje proces spalania w otwartej komorze spalania, a powietrze zasysane przez wentylator miesza się z ciepłem i jako gorące jest wydmuchiwane z nagrzewnicy. W zależności od rodzaju nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym gazem propan-butan (LPG).