Home » Instalacje dla budownictwa » Instalacje dla biznesu » Systemy grzewcze » Ekologiczne i odnawialne źródła energii » Technika solarna »

Technika solarna

Technika solarna polega na konwersji światła słonecznego w ciepło, które następnie wykorzystywane jest do produkcji energii cieplnej (przygotowanie c.w.u. oraz wspomaganie ogrzewania) jak i produkcji energii elektrycznej.

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne służą do konwersji energii słonecznej w ciepło, wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wsparcia ogrzewania. Ceny konwencjonalnych źródeł energii (n.p. oleju opałowego i gazu) stale rosną, tymczasem słońce świeci za darmo. Średnia roczna suma promieniowania słonecznego w Europie Środkowej wynosi od 950 do 1.500 kWh/m. Typowa rodzina przy użyciu kolektorów słonecznych może zaspokoić swoje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytk...czytaj dalej...