Home » Instalacje dla budownictwa » Instalacje dla biznesu » Systemy grzewcze » Gaz ziemny i LPG »

Gaz ziemny i LPG

Ogrzewanie gazowe

Jedną z metod ogrzewania pomieszczeń i obiektów jest ogrzewanie gazowe. Jak sama nazwa wskazuje obiekt ogrzewany jest gazem, oczywiście po przejściu odpowiednich czynności w specjalnie do tego przeznaczonych urządzeniach: kotłach, promiennikach podczerwieni, nadmuchowych nagrzewnicach i innych.

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest jednym z najpopularniejszych paliw dla instalacji grzewczych, jako że gaz ziemny w Polsce jest rozprowadzany dość rozbudowaną siecią gazociągów. Oczywiście nie do każdego miejsca dociera ten gazociąg , ale w obszarach zwartej zabudowy jest dość dobrze dostępny. Istotne są trzy najważniejsze zalety ogrzewania gazowego:

  • Gaz ziemny jest relatywnie tani,
  • Paliwo może być spalane bardzo efektywnie w nowoczesnych gazowych urządzeniach grzewczych,
  • Paliwo, którego użycie jest niemal bezobsługowe.

Gaz propan-butan

Nie wszędzie można i opłaca się budować sieć gazu ziemnego. Jednym z rozwiązań jest wtedy zainstalowanie zbiornikowa na gaz płynny, czyli montaż zbiornika na gaz płynny propan butan (lub sam propan).
Gaz płynny jest magazynowany w zbiornikach gazowych umieszczanych na terenie posesji. Wybór wielkości zbiornika na gaz uzależniony jest od indywidualnych potrzeb energetycznych użytkownika, a jego rodzaj od preferencji klienta i uwarunkowań terenu.

Normy i przepisy

Należy pamiętać, że gazowe urządzenia grzewcze mogą być instalowane w pomieszczeniach, w których które spełnione są obowiązkowe normy dotyczące wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania. Warunki te określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002 r.), w Polskich Normach i przepisach odrębnych oraz instrukcji montażu dołączonej do konkretnego modelu z wymaganiami i zaleceniami producenta.

Promienniki podczerwieni

Systemy promiennikowe Promieniowanie cieplne powstające podczas użytkowania promiennika gazowego jest porównywalne z działaniem promieniowania słonecznego, ponieważ przenosi energię za pomocą fal elektromagnetycznych. Energia ta zmienia się w ciepło przy kontakcie z ciałem pochłaniającym. W ten sposób przepływ ciepła od promiennika do obiektu ogrzewanego zachodzi z prędkością światła bez ogrzewania powietrza. Powietrze ogrzewa się wtórnie poprzez kontakt z ogrzanymi powierz...czytaj dalej...

Kotły c.o.

Gazowe kotły c.o. to wygodny i łatwy w montażu oraz obsłudze systemem grzewczym zapewniający ciepło w obiektach i pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem.  Kotły są oszczędnymi i bezpiecznymi urządzeniami grzewczymi.  Przy wybieraniu kotła gazowego trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to,  jakiej mocy urządzenie jest potrzebne. Wszystko zależny od powierzchni pomieszczeń które chcemy ogrzać oraz stopnia ich izolacji. Kotły gazowy można również wykorzystywać do po...czytaj dalej...

Nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin

Nadmuchowe nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin to urządzenia, w których następuje proces spalania w otwartej komorze spalania, a powietrze zasysane przez wentylator miesza się z ciepłem i jako gorące jest wydmuchiwane z nagrzewnicy. W zależności od rodzaju nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym gazem propan-butan (LPG)....czytaj dalej...

Nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin

Nadmuchowe nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin to urządzenia, w których następuje proces spalania w otwartej komorze spalania, a powietrze zasysane przez wentylator miesza się z ciepłem i jako gorące jest wydmuchiwane z nagrzewnicy. W zależności od rodzaju nagrzewnice mogą być zasilane gazem ziemnym lub płynnym gazem propan-butan (LPG)....czytaj dalej...

Grzejniki z odprowadzeniem spalin przez ścianę

Gazowe ogrzewacze z odprowadzeniem spalin przeznaczone są do indywidualnego ogrzewania pomieszczeń. Dzięki mało wymagającej instalacji są idealne do ogrzewania mieszkań, domów, domków letniskowych, dacz, sklepów, biur, pracowni, warsztatów itp. Ogrzewacze mogą zastąpić tradycyjną instalację grzewczą, wymagającą dużych nakładów finansowych na budowę instalacji C.O. ( kocioł, grzejniki, rury, zawory itd., a w niektórych przypadkach budowa nowego kanału spalinowego i wentyl...czytaj dalej...