Home » Instalacje dla budownictwa » Instalacje dla biznesu » Systemy grzewcze » Gaz ziemny i LPG » Kotły c.o. »

Kotły c.o.

Gazowe kotły c.o. to wygodny i łatwy w montażu oraz obsłudze systemem grzewczym zapewniający ciepło w obiektach i pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem.  Kotły są oszczędnymi i bezpiecznymi urządzeniami grzewczymi.  Przy wybieraniu kotła gazowego trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to,  jakiej mocy urządzenie jest potrzebne. Wszystko zależny od powierzchni pomieszczeń które chcemy ogrzać oraz stopnia ich izolacji.
Kotły gazowy można również wykorzystywać do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Należy się jednak zastanowić nad tym jaka moc będzie potrzebna na podgrzanie wody, żeby cały czas móc z niej korzystać.

Zaletą gazowych kotłów c.o. jest przede wszystkim prosta obsługa, łatwość rozpalania i wygaszania oraz szybkie podnoszenie się temeratury w pomieszczeniach.