Home » Instalacje dla budownictwa » Instalacje dla biznesu » Systemy grzewcze » Olej opałowy i przepracowany »

Olej opałowy i przepracowany

Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin są urządzeniami grzewczymi, w których proces spalania przebiega w otwartej lub zamkniętej komorze spalania, a powietrze, które zasysa wentylator miesza się z ciepłem (i spalinami) lub omywa komorę spalania i ogrzane jest wydmuchiwane z nagrzewnicy. Wyjątek stanowią nagrzewnice olejowe promiennikowe, w których olej spalany jest w komorze spalania a płomień zostaje skierowany na specjalną powierzchnię, która rozgrzewa się i oddaje ciep...czytaj dalej...

Nagrzewnice z odprowadzeniem spalin

Nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin są urządzeniami grzewczymi, w których proces spalania przebiega w otwartej lub zamkniętej komorze spalania, a powietrze, które zasysa wentylator miesza się z ciepłem (i spalinami) lub omywa komorę spalania i ogrzane jest wydmuchiwane z nagrzewnicy. Spaliny natomiast wyprowadzane są kominem poza pomieszczenie. W ofercie mamy urządzenia zasilane olejem napędowym lub opałowym, jak również nagrzewnice wieloolejowe zasilane tzw. olejem uniwers...czytaj dalej...