Home > Instalacje dla budownictwa > Instalacje dla biznesu > Systemy grzewcze > Gaz ziemny i LPG > Promienniki podczerwieni

Promiennik ceramiczny podczerwnieni SCR

promiennik-scr-2SCR jest ceramicznym promiennikiem podczerwieni przeznaczonym do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń wielkokubaturowych. Ceramiczny promiennik podczerwieni oznacza, że jest to urządzenie grzewcze przekazujące energię na zasadzie promieniowania podczerwonego ciał a głównym źródłem promieniowania jest płomień powstały w wyniku spalania gazu na powierzchni, specjalnie do tego celu stworzonej, płyty ceramicznej.
Promienniki podczerwieni umożliwiają znaczną redukcję efektu stratyfikacji powietrza, szczególnie kłopotliwego przy ogrzewaniu obiektów wysokich i bardzo wysokich. Bezwładność procesów wytwarzania i przekazywania energii jest najmniejsza spośród wszystkich wytworzonych przez człowieka systemów grzewczych. Umożliwiają prawie natychmiastową poprawę komfortu cieplnego poprzez bezpośrednią dystrybucję ciepła do ciała, znajdujących się w polu jego działania, ludzi. Promieniowanie podczerwone nie powoduje ruchów powietrza mogących niepotrzebnie wzbijać cząstki kurzu. Montaż naścienny lub częściej sufitowy pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej ogrzewanych hal.

Modulacja mocy palnika

Promienniki ceramiczne SCR są wyposażone w modulowany palnik gazowy. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji palnika nadmuchowego typu PREMIX. Palnik taki wyposażony jest w wentylator wtłaczający w korpus promiennika wstępnie przygotowaną mieszankę paliwowo-powietrzną. Dzięki bardzo dokładnemu zmieszaniu paliwa z powietrzem uzyskujemy równomierne stężenie mieszanki w każdym miejscu wewnątrz korpusu, a tym samym na powierzchni płytek ceramicznych. Ma to niebagatelny wpływ na sprawność procesu spalania.

promiennik-scr-wykres-modulacji

Modulacja mocy palnika umożliwia automatyczne dopasowanie natężenia promieniowania do chwilowego zapotrzebowania cieplnego obiektu. Jest to możliwe przy zastosowaniu regulatorów proporcjonalnych typu “P” o działaniu prostym. Regulator taki mierząc różnicę temperatur zadanej i rzeczywistej dostosowuje moc grzewczą palnika do chwilowego zapotrzebowania. Układ taki, poprzez ograniczenie efektu przeregulowania, znacznie poprawia jakość regulacji temperatury obiektu w stosunku do układów o działaniu prostym. Ma to oczywisty wpływ na poprawę sprawności działania całej instalacji grzewczej. Systema proponuje zastosowanie sterowników typu INET realizujących opisywane funkcje.

Budowa i zastosowanie promienników SCR

Promiennikowe instalacje grzewcze wykorzystywane są, z powodzeniem, do ogrzewania wielkich kubatur począwszy od lat 60-tych. W Polsce powszechnie i masowo urządzenia te wykorzystywane są w instalacjach grzewczych od początku lat 90-siątych.

promiennik-scr-2
Szczególnie wykorzystuje się je do ogrzewania obiektów wysokich i bardzo wysokich jakimi są: hale magazynowe, zakłady produkcyjne, kościoły, obiekty sportowe oraz inne obiekty wielkokubaturowe. Poza tym stosowane są również w ogrzewaniu obiektów handlowych, przestrzeni otwartych, ferm drobiu itp.
SCR jest ceramicznym promiennikiem podczerwieni przeznaczonym do bezpośredniego ogrzewania pomieszczeń
wielkokubaturowych. Ceramiczny promiennik podczerwieni oznacza, że jest to urządzenie
grzewcze przekazujące energię na zasadzie promieniowania podczerwonego ciała a głównym źródłem promieniowania jest
płomień powstały w wyniku spalania gazu na powierzchni, specjalnie do tego celu stworzonej, płyty ceramicznej.

Aby zwiększyć emisję promieniowania (zależna silnie od temperatury emitera) opracowano nowy model płytkek  ceramicznych. Umożliwiają one osiągnięcie znacznie wyższych temperatur płomienia na jej powierzchni. Jest to wartość o około 20% wyższa od standartowych promienników ceramicznych. Poprawa tego parametru umożliwia stosowanie urządzeń przy znacznie wyższych wysokościach. SCR skutecznie ogrzewa obiekty przekraczające nawet 30m wysokości.

Zalety ogrzewania promiennikami SCR

  • Modulowany palnik gazowy. Modulacja w zakresie 50-100% mocy znamionowej
  • Wysoka sprawność palnika sięgająca 98%
  • Specjalnie wytworzone płytki ceramiczne umożliwiające osiągnięcie znacznie wyższych temperatur niż w tradycyjnych promiennikach
  • Gradient termiczny bliski zeru nawet przy ogrzewaniu obiektów wysokich
  • Minimalna bezwładność cieplna promienników ceramicznychpromiennik-scr-1
  • Oszczędność zajmowanego miejsca poprzez montaż naścienny lub sufitowy
  • Brak czynników pośrednich ogrzewania umożliwia odłączenie układu grzewczego bez koniecznoœci utrzymywania temperatury dyżurnej
  • Znakomita skuteczność nawet przy ogrzewaniu bardzo wysokich i słabo izolowanych obiektów
  • Brak koniecznoœci wykonywania otworów dla układów spalinowo powietrznych
  • Niewielkie koszty inwestycyjne w porównaniu do innych systemów grzewczych.

Podział i dane techniczne

Promienniki ceramiczne Systema Polska Sp. z o.o. produkowane są w dwóch wersjach: manualnej (M) oraz
automatycznej (A).
Wersja M oznacza urządzenie, w którym zmianę mocy panika dokonuje się ręcznie za pomocą regulatora  potencjometrycznego z termostatem, bezpośrednio w dedykowanej strefie grzewczej urządzenia zależnie od
aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Wersja A umożliwia automatyczną korektę natężenia mocy promienników przy zastosowaniu sterowników typu Inet.

promiennik-scr-dane-tech

 

Materiał źródłowy: SYSTEMA POLSKA

Interesuje Cię ten produkt? Potrzebujesz fachowej porady?
Interloop.pl albo Interloop.pl


Wyślij zapytanie
Dotyczy produktu Promiennik ceramiczny podczerwnieni SCR
Twoje imię i nazwisko
Twój adres e-mail
Twój nr telefonu
Treść zapytania