Home > Architektura krajobrazu > Projektowanie

Etapy projektowania

ogrody_projektowanie_3Proces tworzenia projektu terenu zieleni wymaga działania według ściśle określonego planu.

 

PROJEKTOWANIE:

 

Jak powstaje projekt?

 

W odpowiedzi na Państwa zapytanie ustalamy termin spotkania.
Najczęściej odbywa się ono na terenie objętym opracowaniem. Poprosimy Państwa o przygotowanie następujących materiałów: podkład geodezyjny, projekt wyprowadzenia mediów z budynków, schemat instalacji podziemnych. W razie braku tego typu dokumentacji geodezyjnej przydatna może okazać się dokumentacja projektowa domu (rzuty oraz widok elewacji) i wszystkie inne będące w Państwa posiadaniu, plany odnoszące się do przedmiotowego obszaru.

 

SPOTKANIE I

Pierwsze spotkanie jest bezpłatne i niezobowiązujące.

Ma ono na celu ustalenie Państwa preferencji odnośnie projektowanego terenu zieleni oraz omówienie zasad współpracy. Koncentrujemy się na inwentaryzacji terenu opracowania oraz rozmowie na temat Państwa oczekiwań z nim związanych. Podczas spotkania dokonujemy pomiarów oraz oglądu terenu opracowania i jego otoczenia, oraz sporządzamy dokumentację fotograficzną. Zadajemy Państwu pytania odnośnie grupy docelowych użytkowników ogrodu, elementów ogrodu, które powinniśmy uwzględnić w projekcie. Na spotkaniu na pewno nie zabraknie pytań na temat ulubionej kolorystyki, roślinności oraz elementów małej architektury. Na tym etapie pomocny będzie sporządzony przez Nas protokół wstępnych ustaleń wykonania koncepcji projektu terenu zieleni.

 

SPOTKANIE II

Obejmuje przedstawienie wstępnych wariantów koncepcji w formie cyfrowej, zaproponowanie określonych rozwiązań, doboru materiałów, oraz elementów terenu zieleni – omówienie programu. Zostają przedstawione wizualizacje wybranych fragmentów terenu opracowania przybliżających jego przyszły wygląd.

Jeżeli nasze propozycje przypadną Państwu do gustu i wyrażą Państwo chęć dalszej współpracy, przechodzimy do podpisania umowy o prace projektowe. Na tym etapie pobieramy również opłatę w wysokości 30% wartości projektu w rozliczeniu za dotychczas wykonaną pracę.

 

Umowa jest obustronną gwarancją wywiązania się z zobowiązań.

 

W przypadku odmowy dalszej współpracy nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.

Jednakże zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania pozyskanych materiałów fotograficznych i koncepcji projektowych w ramach uzupełnienia portfolio o nowe rozwiązania projektowe, przy zachowaniu poufności danych.

SPOTKANIE III

Obejmuje przedstawienie, omówienie i weryfikację koncepcji projektu terenu zieleni. Na tym etapie otrzymują Państwo dokumentację w wersji cyfrowej, aby mieli Państwo możliwość na spokojnie przemyśleć zaproponowaną koncepcję. Po tym spotkaniu czekamy na Państwa uwagi i sugestie drogą poczty elektronicznej, telefonicznie lub umawiamy kolejne spotkania* aż do opracowania ostatecznej koncepcji projektowej zawierającej:

a)      Opis i rysunek stanu istniejącego, program, wytyczne projektowe i uzasadnienie koncepcji,

b)      Projekt koncepcyjno – sytuacyjny obejmujący:

  • Rzut z góry wykonany w kolorowej technice rastrowej (obejmujący układ komunikacyjny i rodzaje zastosowanej nawierzchni, wykaz i rozplanowanie roślinności oraz małej architektury ogrodowej, a także rozmieszczenie punktów oświetleniowych),
  • Przekrój ( w zależności od potrzeb, przedstawiający zróżnicowanie rzeźby terenu),
  • Wizualizacje min. 3szt. (ilość wizualizacji uzależniona od wielkości terenu opracowania i skomplikowania koncepcji projektowej),

c)      Projekt instalacji nawadniającej,

d)     Przedmiar robót budowlanych ze wstępnym kosztorysem ofertowym.

W zależności od potrzeb: rodzaju terenu zieleni, wielkości terenu opracowania oraz stopnia złożoności projektu, zakres prac sporządzenia koncepcyjnej dokumentacji projektowej ukształtowania terenu zieleni może się nieco różnić od ww.

 

SPOTKANIE IV

Na umówionym spotkaniu przekazujemy Państwu kompletne opracowanie projektowe, w wersji analogowej. Dokonujemy także ostatecznego rozliczenia zgodnie z warunkami płatności zawartymi w umowie, wystawiając fakturę VAT.

Spotkanie obejmuje także złożenie oferty na realizację projektu na podstawie dołączonego kosztorysu ofertowego, a także dyskusję na temat etapów, planowanego terminu oraz czasu trwania prac. Budowa ogrodu jest kosztownym przedsięwzięciem, dlatego należy je dokładnie omówić.

 

Wykonanie przez Naszą pracownię koncepcyjnej dokumentacji projektowej nie zobowiązuje do podpisania umowy o prace związane z realizacją.

Jednakże posiadanie pełnej dokumentacji projektowej pozwala na złożenie zapytań ofertowych do innych firm. W związku, z czym na Państwa życzenie, za dodatkową opłatą możemy sporządzić dokumentację projektu techniczno-wykonawczego, dającą podstawę do jego realizacji przez inne firmy. W tym też wypadku za dodatkową opłatą, możemy podjąć się nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy. Daje to gwarancję wysokiej, jakości realizacji projektu terenu zieleni, zgodnej z założeniami projektanta.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za realizację założeń projektowych wyłącznie na podstawie projektu koncepcyjnego.

Jeżeli natomiast są Państwo zainteresowani realizacją, to nie ponoszą Państwo dodatkowych kosztów wykonania dokumentacji projektu techniczno-wykonawczego.

 

*Cena wykonania projektu koncepcyjnego obejmuje: pełną dokumentację projektową w wersji analogowej, 4 spotkania w domu klienta – w tym dwie korekty koncepcji projektu, inwentaryzację. Każde następne spotkanie jest dodatkowo płatne wg cennika.

 

Nasze projekty:

Interesuje Cię ten produkt? Potrzebujesz fachowej porady?
Interloop.pl albo Interloop.pl


Wyślij zapytanie
Dotyczy produktu Etapy projektowania
Twoje imię i nazwisko
Twój adres e-mail
Twój nr telefonu
Treść zapytania