Home » Architektura krajobrazu » Projektowanie »

Projektowanie

Projektowanie obiektów architektury krajobrazu polega na przedstawieniu propozycji lub zmian sposobu zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni. Podstawą dobrego projektu jest zrozumienie potrzeb inwestora oraz inwencja twórcza projektanta, które stanowią o końcowym sukcesie przedsięwzięcia. Dlatego też nasi projektanci to młody, kreatywny i ambitny zespół, który wie jak sprostać każdemu wyzwaniu.

Zajmujemy się projektowaniem:
- terenów prywatnych: ogrody przydomowe, ogrody na dachach, ogrody zimowe,
- zieleni osiedlowej,
- zieleni wokół firm i instytucji,
- zieleni przy obiektach przemysłowych, handlowych,
- terenów publicznych: zieleń przyuliczna, parki, place,
- zieleni we wnętrzach dla biur, obiektów handlowych, domów prywatnych,
- rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowo-ogrodowych,
- rekultywacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

Ponadto wykonujemy:
- inwentaryzację istniejącego stanu roślinności.

Etapy projektowaniaogrody_projektowanie_3Proces tworzenia projektu terenu zieleni wymaga działania według ściśle określonego planu.   PROJEKTOWANIE:   Jak powstaje projekt?   W odpowiedzi na Państwa zapytanie ustalamy termin spotkania. Najczęściej odbywa się ono na terenie objętym opracowaniem. Poprosimy Pa...

czytaj dalej...