Home > Instalacje dla budownictwa > Instalacje dla biznesu > Systemy grzewcze > Gaz ziemny i LPG > Promienniki podczerwieni

Gazowy promiennik podczerwieni Suntube SOLARONICS USA

versamount-slide1-705x350PROMIENNIKI PODCZERWIENI NISKIEJ INTENSYWNOŚCI

Promieniowanie cieplne powstające podczas użytkowania promiennika gazowego jest porównywalne z działaniem promieniowania słonecznego, ponieważ przenosi energię za pomocą fal elektromagnetycznych. Energia ta zmienia się w ciepło przy kontakcie z ciałem pochłaniającym. W ten sposób przepływ ciepła od promiennika do obiektu ogrzewanego zachodzi z prędkością światła bez ogrzewania powietrza. Powietrze ogrzewa się wtórnie poprzez kontakt z ogrzanymi powierzchniami. Stąd też system SUNTUBE firmy SOLARONICS USA wykorzystując wyżej opisane zjawisko zapewnia idealne warunki cieplne.
Tradycyjne systemy grzewcze wykorzystujące jako medium gorącą wodę, parę lub powietrze w efekcie zawsze powodują najpierw ogrzanie powietrza, a następnie poprzez jego cyrkulację ogrzewają pomieszczenie. Ciepłe powietrze jako lżejsze unosi się do góry podnosząc temperaturę pod stropem. W ten sposób bardzo duże straty ciepła powodują znaczny wzrost kosztów eksploatacji w związku ze zwiększonym zużyciem paliwa i proporcjonalnie większe zanieczyszczenie środowiska. Urządzenia te powodują niekorzystny rozkład temperatur, zgodnie z zasadą im wyżej tym cieplej.

Charakterystyka promienników podczerwieni Suntube:

Gazowy promiennikowy system grzewczy, chociaż jest stosunkowo nowym rodzajem ogrzewania dużych budynków przemysłowych, znalazł powszechne uznanie i zastosowanie z uwagi na aspekty ekonomiczne i ochronę środowiska. Po raz pierwszy promiennik gazowy z prostymi rurami i reflektorem opatentowano w 1966 r. w USA, a już w 1969 r. uruchomiono ciągłą produkcję tych ogrzewaczy i zastosowano do ogrzewania hal. Ponad 90% hal ogrzewa się teraz w USA promiennikami gazowymi.

versamount-slide1-705x350

Każdy promiennik może pracować automatycznie i może być uruchamiany dla ogrzewania jedynie przestrzeni aktualnie używanych. Brak ciekłych mediów grzewczych (woda, para itp.) zapobiega niebezpieczeństwu awarii
z powodu mrozu. Eliminuje także konieczność stosowania drogich źródeł ciepła (kotły, wytwornice pary, nagrzewnice powietrza itp ). Łatwość instalacji tego systemu, jego niezawodność, niskie koszty eksploatacji w porównaniu
z tradycyjnymi instalacjami, jak również wyżej wymienione zalety czynią ten system najlepszym dla ogrzewania hal sportowych, hal przemysłowych, kościołów, garaży, warsztatów, obiektów inwentarskich, peronów, magazynów.

Budowa i zasada działania:

Promiennik Solaronics zbudowany jest z palnika gazowego z elektroniczną regulacją płomienia o wydajności od 11,7 do 58,6 KW oraz wysoko sprawnych wymienników ciepła ze specjalnej stali i specjalnego reflektora kierującego strumień cieplny z wymiennika w kierunku posadzki.
Po podłączeniu promiennika do instalacji gazowej i elektrycznej przełącznikiem lub termostatem uruchamia się grzejnik, który poprzez spalanie gazu powoduje rozgrzanie rury i emitowanie ciepła we wszystkich kierunkach. Strumień ciepła odbity od reflektora kierowany jest na obiekt, który należy ogrzać. Cały układ jest automatyczny. Wszystkie urządzenia kontrolne i zabezpieczające są atestowane i gwarantują bezpieczeństwo i niezawodną pracę.

subtube-budowa

Zastosowanie:

Hale przemysłowe, widowiskowe i sportowe, warsztaty naprawcze, kościoły, magazyny, wiaty, obiekty inwentarskie, szklarnie, hurtownie, pawilony handlowe, fermy hodowlane, zajezdnie sprzętu komunikacyjnego, hangary lotnicze.

 

WYBRANE REALIZACJE

dsc07559

Interesuje Cię ten produkt? Potrzebujesz fachowej porady?
Interloop.pl albo Interloop.pl


Wyślij zapytanie
Dotyczy produktu Gazowy promiennik podczerwieni Suntube SOLARONICS USA
Twoje imię i nazwisko
Twój adres e-mail
Twój nr telefonu
Treść zapytania